ITI Electrician NIMI PDF Marathi 1st Year, 5-Magnetism and Capacitors

ITI Electrician Theory NIMI Question Bank Pdf Download from here | Electrician NIMI Question Bank pdf Marathi | Electrician Theory Question E Book | Electrician Theory Mock Test Question Pdf direct download | NIMI Mock Test Electrician Theory Question Answer pdf download

इलेक्ट्रिशियन निमी प्रश्न बँक पीडीएफ डाउनलोड करा

इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चे सर्व इलेक्ट्रिक प्रश्न बँक पीडीएफ येथे डाउनलोड करा. ज्यामध्ये इलेक्‍ट्रीशियन ट्रेडचे सर्व विषय नवीनतम वार्षिक पद्धतीवर आधारित निमि प्रश्नोत्तर जे आईआयआय च्या सीबीटी परीक्षा मध्ये विचारले जाते. पीडीएफ़ मध्ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चे प्रश्न मराठी आणि इंग्रजी भाषे मध्ये दिलेले आहे.1st Year Electrician PDF
Unit 5- Magnetism and CapacitorsDownload


इतर PDF डाउनलोड करण्या करिता इथे क्लिक करा (बॅक)

2 What is the unit of capacitance? | कॅपेसिटन्सचे एकक काय आहे?

A Mho | ओहम

B Henry | हेनरी

C Farad | फॅरेडे

D Coulomb | कुलॉम्ब

Answer: C


3 What is the capacitance value of a capacitor that requires 0.5 coulomb to charge to 35 volt? | 35 व्होल्ट चार्ज करण्यासाठी 0.5 कूलॉम्ब आवश्यक असलेल्या कॅपेसिटरचे कॅपॅसिटन्स मूल्य काय आहे?

A 0.014 F

B 0.025 F

C 0.14 F

D 0.25 F

Answer: A


4 How the value of capacitance can be decreased? | कॅपेसिटन्सचे मूल्य कसे कमी केले जाऊ शकते?

A Increasing the plate area | प्लेट एरिया वाढवणे

B Increasing the resistance of the plates | प्लेट्सचा प्रतिकार वाढवणे

C Increasing the distance between the plates | प्लेट्समधील अंतर वाढवणे

D Using high dielectric constant material | उच्च डायलेक्ट्रिक स्थिर सामग्री वापरणे

Answer: C


5 Which is the diamagnetic substance? | डायमॅग्नेटिक पदार्थ कोणता आहे?

A Air | हवा

B Steel | स्टील

C Water | पाणी

D Platinum | प्लॅटिनम

Answer: C


6 Which factor affects the polarity of the electromagnet? | कोणता घटक इलेक्ट्रोमॅग्नेटच्या ध्रुवीयतेवर परिणाम करतो?

A Length of the coil | कॉइलची लांबी

B Direction of current | विद्युत् प्रवाहाची दिशा

C Strength of current | प्रवाहाची ताकद

D Strength of the magnetic field | चुंबकीय क्षेत्राची ताकद

Answer: B


7 What is the unit of Magneto Motive Force (MMF)? | मॅग्नेटो मोटिव्ह फोर्स (MMF) चे एकक काय आहे?

A Ampere / m2 | अँपिअर / मी२

B Ampere – m | अँपिअर – मी

C Ampere – turns | अँपिअर – टर्न

D Ampere / turns | अँपिअर / टर्न

Answer: C


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top