ITI Electrician NIMI PDF Marathi 1st Year, 4-Basic Electrical Practice

ITI Electrician Theory NIMI Question Bank Pdf Download from here | Electrician NIMI Question Bank pdf Marathi | Electrician Theory Question E Book | Electrician Theory Mock Test Question Pdf direct download | NIMI Mock Test Electrician Theory Question Answer pdf download

इलेक्ट्रिशियन निमी प्रश्न बँक पीडीएफ डाउनलोड करा

इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चे सर्व इलेक्ट्रिक प्रश्न बँक पीडीएफ येथे डाउनलोड करा. ज्यामध्ये इलेक्‍ट्रीशियन ट्रेडचे सर्व विषय नवीनतम वार्षिक पद्धतीवर आधारित निमि प्रश्नोत्तर जे आईआयआय च्या सीबीटी परीक्षा मध्ये विचारले जाते. पीडीएफ़ मध्ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चे प्रश्न मराठी आणि इंग्रजी भाषे मध्ये दिलेले आहे.1st Year Electrician PDF
Unit 4- Basic Electrical PracticeDownload


इतर PDF डाउनलोड करण्या करिता इथे क्लिक करा (बॅक)

1 How many electrons are there in the third cell of the copper atom? | तांब्याच्या अणूच्या तिसऱ्या सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात?

A 8

B 13

C 18

D 29

Answer: C


2 Which is the semiconductor material? | अर्धसंवाहक सामग्री कोणती आहे?

A Eureka | युरेका

B Ebonite | एबोनाईट

C Manganin | मॅग्नीन

D Germanium | जर्मेनियम

Answer: D


3 What is the indication of neon polarity indicator used for checking A.C. supply? | पुरवठा तपासण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या निऑन पोलॅरिटी इंडिकेटरचे संकेत काय आहेत?

A Both electrodes will glow | दोन्ही इलेक्ट्रोड चमकतील

B Only one electrode will glow | फक्त एक इलेक्ट्रोड चमकेल

C Both electrodes will be flickering | दोन्ही इलेक्ट्रोड अस्थिर होतील

D One electrode will glow and another will be flickering | एक इलेक्ट्रोड चमकेल आणि दुसरा अस्थिर होईल

Answer: A


4 Calculate the electrical energy in unit consumed by 500W lamp for 5 hours. | 5 तासांसाठी 500W दिव्याद्वारे वापरल्या जाणार्‍या युनिटमधील विद्युत उर्जेची गणना करा.

A 0.5 unit

B 1.0 unit

C 1.5 unit

D 2.5 unit

Answer: D


5 What is the value of hot resistance of a bulb rated as 100W/250V? | 100W/250V असे रेट केलेल्या बल्बच्या गरम प्रतिकाराचे मूल्य काय आहे?

A 31.25 ohm

B 62.50 ohm

C 312.50 ohm

D 625.00 ohm

Answer: D


6 Which law states that in closed electric circuit, the applied voltage is equal to the sum of the voltage drops? | कोणता कायदा सांगतो की क्लोज  इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये, दिलेले व्होल्टेज हे व्होल्टेज ड्रॉप च्या बेरजेइतके असते?

A Ohm’s law | ओहमचा नियम

B Laws of resistance | प्रतिकाराचे नियम

C Kirchhoff’s first law | किर्चॉफचा पहिला कायदा

D Kirchhoff’s second law | किर्चॉफचा दुसरा कायदा

Answer: D


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top