ITI Electrician NIMI PDF Marathi 1st Year, 1-Safety practice

ITI Electrician Theory NIMI Question Bank Pdf Download from here | Electrician NIMI Question Bank pdf Marathi | Electrician Theory Question E Book | Electrician Theory Mock Test Question Pdf direct download | NIMI Mock Test Electrician Theory Question Answer pdf download

इलेक्ट्रिशियन निमी प्रश्न बँक पीडीएफ डाउनलोड करा

इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चे सर्व इलेक्ट्रिक प्रश्न बँक पीडीएफ येथे डाउनलोड करा. ज्यामध्ये इलेक्‍ट्रीशियन ट्रेडचे सर्व विषय नवीनतम वार्षिक पद्धतीवर आधारित निमि प्रश्नोत्तर जे आईआयआय च्या सीबीटी परीक्षा मध्ये विचारले जाते. पीडीएफ़ मध्ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चे प्रश्न मराठी आणि इंग्रजी भाषे मध्ये दिलेले आहे.1st Year Electrician PDF
Unit 1- Safety practice and Hand toolsDownload


इतर PDF डाउनलोड करण्या करिता इथे क्लिक करा (बॅक)

2 What is smothering in extinguishing of fire? | आग विझवणे म्हणजे काय?

A Adding the fuel element to the fire | आगीत इंधन घटक जोडणे

B Removing the fuel element from the fire | आगीतून इंधन घटक काढून टाकणे

C Using of water to lower the temperature | तापमान कमी करण्यासाठी पाण्याचा वापर

D Isolating the fire from the supply of oxygen | ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यापासून आग वेगळे करणे

Answer । उत्तर : D


3 Which is the physical hazard? | शारीरिक धोका कोणता आहे?

A Smoking | धूम्रपान

B Vibration | कंपन

C Corrosive | संक्षारक

D Radio active | रेडिओ सक्रिय

Answer । उत्तर :B


4 Which is the correct sequence of operation to be performed when using the fire extinguisher? | अग्निशामक यंत्र वापरताना योग्य ऑपरेशनचा क्रम कोणता आहे?

A Pull, Aim, Squeeze, Sweep | खेचा, लक्ष्य, पिळणे, स्वीप

B Pull, Aim, Sweep, Squeeze | पुल, लक्ष्य, स्वीप, पिळणे

C Push, Arrange, Squeeze, Sweep | पुश करा, व्यवस्था करा, पिळून घ्या, स्वीप करा

D Push, Arrange, Sweep, Sequence | पुश, व्यवस्था, स्वीप, क्रम

Answer । उत्तर : A


5 Which step of the 5s-concept refers “Standardization”? | 5s-संकल्पनेची कोणती पायरी “मानकीकरण” चा संदर्भ देते?

A Step – 1 | चरण – 1

B Step – 2 | चरण – 2

C Step – 3 | चरण – 3

D Step – 4 | चरण – 4

Answer । उत्तर : D


6 Which plier is used for making wire hooks and loops? | वायर हुक आणि लूप बनवण्यासाठी कोणता प्लायर वापरला जातो?

A Flat nose plier | सपाट नोज प्लायर

B Long nose plier | लांब नोज प्लायर

C Round nose plier | गोल नोज प्लायर

D Diagonal cutting plier | कर्ण कटिंग प्लायर

Answer । उत्तर :C


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top