ITI Electrician NIMI PDF Marathi 2nd Year, 2-DC Motor

ITI Electrician Theory NIMI Question Bank Pdf Download from here | ITI Electrician NIMI Question Bank pdf Marathi | Electrician Theory Question E Book | Electrician Theory Mock Test Question Pdf direct download | NIMI Mock Test Electrician Theory Question Answer pdf download

इलेक्ट्रिशियन निमी प्रश्न बँक पीडीएफ डाउनलोड करा ITI Electrician

इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चे सर्व इलेक्ट्रिक प्रश्न बँक पीडीएफ येथे डाउनलोड करू शकता . ज्यामध्ये इलेक्‍ट्रीशियन ट्रेडचे सर्व विषय नवीनतम वार्षिक पद्धतीवर आधारित निमि प्रश्नोत्तर जे आईआयआय च्या सीबीटी परीक्षा मध्ये विचारले जातात. पीडीएफ़ मध्ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चे प्रश्न मराठी आणि इंग्रजी भाषे मध्ये दिलेले आहे.2nd Year Electrician PDF
Unit 2- DC MotorDownload


इतर PDF डाउनलोड करण्या करिता इथे क्लिक करा (बॅक)

71 What is the name of winding, if coil pitch is less than pole pitch? | कॉइल पिच पोल पिचपेक्षा कमी असल्यास वाइंडिंगचे नाव काय आहे? |

A Full pitch winding | पूर्ण पिच वाइंडिंग

B Half pitch winding | हाफ पिच वाइंडिंग

C Long chorded winding | लांब कॉर्डेड वाइंडिंग

D Short chorded winding | शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग

Ans: (D)


72 What is the purpose of series resistor connected with holding coil in a D.C four point starter? |डीसी फोर पॉइंट स्टार्टरमध्ये कॉइल होल्डिंगसह जोडलेल्या सीरिज रेझिस्टरचा उद्देश काय आहे?

A Limit the current in holding coil | धारण कॉइलमधील विद्युत् प्रवाहाची मर्यादा

B Increase the current in holding coil | होल्डिंग कॉइलमधील विद्युत् प्रवाह वाढवा

C Increase the voltage in holding coil | होल्डिंग कॉइलमध्ये व्होल्टेज वाढवा

D Decrease the voltage in holding coil | होल्डिंग कॉइलमधील व्होल्टेज कमी करा

Ans: (A)


ITI Electrician Theory NIMI Question

73 Which speed control method of D.C series motor is used for electric train? |इलेक्ट्रिक ट्रेनसाठी D.C सीरीज मोटरची कोणती वेग नियंत्रण पद्धत वापरली जाते? |

A Field diverter method | फील्ड डायव्हर्टर पद्धत

B Field tapping method |फील्ड टॅपिंग पद्धत

C Armature diverter method | आर्मेचर डायव्हर्टर पद्धत

D Supply voltage control method | पुरवठा व्होल्टेज नियंत्रण पद्धत

Ans: (A)


74 Why shunt field coil is connected in series with holding coil in D.C three point starter? | शंट फील्ड कॉइल डीसी थ्री पॉइंट स्टार्टरमध्ये होल्डिंग कॉइलसह मालिकेत का जोडली जाते?

A Increase the holding coil current | होल्डिंग कॉइल करंट वाढवा

B Decrease the holding coil current | होल्डिंग कॉइल करंट कमी करा

C Protect the shunt field from over current | शंट फील्डचे ओव्हर करंटपासून संरक्षण करा

D Protect the motor in case of open in shunt field | शंट फील्डमध्ये उघडलेल्या स्थितीत मोटरचे संरक्षण करा

Ans: (D)


75 Why the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in a D.C compound motor? | D.C कंपाऊंड मोटरमधील आर्मेचर करंटची दिशा बदलूनच रोटेशनची दिशा का बदलली जाते?

A Maintain rated speed | रेट केलेला वेग कायम ठेवा

B Maintain motor characteristics | मोटर वैशिष्ट्ये राखणे

C Avoid armature reaction effect | आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव टाळा

D Prevent motor from over loading | मोटारला जास्त लोड होण्यापासून प्रतिबंधित करा

Ans: (B)


76 Which speed control methods offers below normal speed in DC shunt motor? | DC शंट मोटरमध्ये कोणत्या वेग नियंत्रण पद्धती सामान्य गतीपेक्षा कमी गती देतात?

A Field control method | क्षेत्र नियंत्रण पद्धत

B Voltage control method | व्होल्टेज नियंत्रण पद्धत

C Armature control method | आर्मेचर नियंत्रण पद्धत

D Ward Leonard system of speed control | वॉर्ड लिओनार्ड वेग नियंत्रण प्रणाली

Ans: (C)


77 Why starters are required to start D.C motors in industries? | उद्योगांमध्ये डीसी मोटर्स सुरू करण्यासाठी स्टार्टर्सची आवश्यकता का आहे?

 A Regulate the field voltage | फील्ड व्होल्टेजचे नियमन करा

B Reduce the armature current | आर्मेचर करंट कमी करा

C Control the armature reaction | आर्मेचर प्रतिक्रिया नियंत्रित करा

D Smooth operation of motors | मोटर्सचे सुरळीत ऑपरेशन

Ans: (B)


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top